Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki.
Darmowy Program PIT

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej członków i ma na celu:

Szczegółowy wykazów celów i zadań Stowarzyszenia zawiera statut.


W 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu nasza organizacja może pozyskiwać fundusze z 1% podatku.