Działalność
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką"

************************

PROJEKTY W REALIZACJI:

*Pegaz           *Terapia w podróży          *Jestem rozumiany          *Pomaluj mój świat
*Wyrażam siebie przez sztukę             *Doposażenie sal i pracowni              *Imprezy w Ośrodku

************************

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

*Sala doświadczania świata *Sala do zajęć Integracji Sensorycznej

************************POZYSKIWANIE FUNDUSZY:

Zbiórki publiczne       1%       Kiermasze       Zbiórka zakrętek        Darowizny

************************


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI************************PROJEKTY W REALIZACJI:

PROJEKT PEGAZ

Stowarzyszenie od kilku lat realizuje projekt "PEGAZ", w ramach którego organizowane są seanse hipoterapii dla niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie. Hipoterapię do 2013 roku finansowała Fundacja BRE Banku. Przeznaczaliśmy również na ten cel fundusze ze zbiórek publicznych a także środki z 1%. Teraz jesteśmy na etapie poszukiwania nowych sponsorów.
Hipoterapia jest jedną z metod terapii, które wspierają rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trudności w komunikacji, słabe rozumienie otaczającego świata, zbyt duże oczekiwania i wymagania, którym nie potrafią sprostać oraz dodatkowe dysfunkcje sprawiają, że osoby niepełnosprawne przeżywają wiele porażek, co wiąże się z nagromadzeniem negatywnych emocji i nieumiejętnością radzenia sobie z nimi. Zajęcia z hipoterapii doskonale wpływają na wyciszenie się, nawiązanie pozytywnnych relacji z instruktorami i zwierzętami oraz umożliwiają przeżywanie sukcesu, radości i satysfakcji. Kontakt z końmi dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, znikają bariery, które w codziennym życiu są nie do pokonania. Nasi podopieczni bardzo lubią zajęcia w towarzystwie swych nowych przyjaciół - koni.POWRÓT

************************PROJEKT "TERAPIA W PODRÓŻY"

Stowarzyszenie od wielu lat wspiera SOSW nr 4 w Krakowie dofinansowując zielone szkoły i wycieczki w ramach projektu "Terapia w podróży". W maju 2017 roku nasi podopieczni spędzili kilkanaście dni nad Morzem Bałtyckim. Zwiedzili nadmorskie kurorty, zdobyli nowe doświadczenia. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek na plaży i budowanie zamków z piasku.
Wyjazd na zieloną szkołę to dla niektórych naszych uczniów jedyna szansa na wypoczynek poza domem. A jak wszem wiadomo podróże kształcą. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wycieczek mogą lepiej poznać i zrozumieć rzeczywisty świat. Muszą dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, poczuć zapach i doświadczyć wrażeń. Im nie wystarczy wykład na temat budowy statku, choćby nie wiem jak interesujacy. Rejs statkiem pomoże im zrozumieć czym jest statek i do czego służy. Wtedy będą wiedzieć naprawdę.
Dzięki darowiznom od sponsorów a także zbiórkom publicznym i środkom pozyskanym z 1% możemy wspierać plany wyjazdowe uczniów SOSW nr 4 w Krakowie.

POWRÓT

************************PROJEKT "JESTEM ROZUMIANY"

Projekt "JESTEM ROZUMIANY" to przedsięwzięcie mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowisk do komunikacji alternatywnej w SOSW nr 4. Dzięki realizacji tego projektu dzieci niepełnosprawne intelektualnie, które mają zaburzoną lub niewykształconą mowę mogą porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych komunikatorów i albumów. Dzięki programowi komputerowemu nauczyciele mogą tworzyć pcs-y (czyli uproszczone obrazki) pomagające w porozumiewaniu się. Niektóre dzieci mogą, być może po raz pierwszy w życiu, poinformować otoczenie o swoich potrzebach lub po prostu nawiązać kontakt z kolegami z klasy.
Sponsorami projektu byli: Fundacja BRE Banku, Firma Sabre Holdings a także Deutsche Bank.POWRÓT

************************PROJEKT "WYRAŻAM SIEBIE PRZEZ SZTUKĘ"

W ramach projektu "„Świat w kolorach tęczy” " Stowarzyszenie dzięki Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona zakupiło materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji arteterapii. Arteterapia jest formą psychoterapii. Poprzez działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć. Arteterapia to doskonała metoda do poznania świata dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które często nie potrafi komunikować się z otoczeniem.POWRÓT

************************PROJEKT "POMALUJ MÓJ ŚWIAT"

W 2013 roku ruszyła akcja „Pomaluj mój świat” mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju i zaspokojenia najważniejszych potrzeb wychowanków przebywających w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 w Krakowie. Nasze działania ukierunkowujemy na przeobrażenie sal internatowych w przyjazne i bezpieczne miejsce dla podopiecznych Ośrodka. Planujemy wyposażyć pomieszczenia w funkcjonalne, pełne kolorów i spełniające oczekiwania oraz potrzeby osób niepełnosprawnych przedmioty użytku codziennego, środki dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne a także sprzęt multimedialny, który pozwoli na wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.
Nasze działania wsparł Polish Club General W. Sikorski Western Australia Inc. Dzięki przekazanym funduszom zakupiliśmy komplet kołder i poduszek, aby wychowankom internatu spało się przyjemniej.
Dyrekcja SOSW nr 4 przeprowadziła remont sal sypialnych, wymalowano ściany i zmieniono podłogi, zakupiono łóżka oraz regał łazienkowy. Stowarzyszenie dzięki kwestom, kiermaszom i funduszom z 1% sfinansowało zakup konsoli Xbox360 wraz z grami, zabawek, dywanu,narzut na łóżka, krzesła prysznicowego oraz naklejek ściennych, które pięknie przyozdobiły pomieszczenia.POWRÓT

************************PROJEKT "DOPOSAŻENIE SAL I PRACOWNI"

Stowarzyszenie wyposaża pracownie Ośrodka w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek oraz wiele innych przedmiotów potrzebnych w czasie zajęć. Przeznaczamy na to środki z darowizn, zbiórek publicznych i 1%.POWRÓT

************************PROJEKT "IMPREZY W OŚRODKU"

W SOSW nr 4 impreza goni imprezę. To "Baśniowa Europa",a to "Wesołe Dni Szkoły", potem Impreza dla Przedszkolaków, spotkania plastyczne "Święto Ziemi", występy grup teatralnych: "ITAKA i owaka"oraz "Przyjaciele", koncert zespołu "I oto chodzi", Impreza Plenerowa z Biciem Rekordu, spotkania wigilijne...Wszystkich nie sposób wymienić. Stowarzyszenie wspiera organizację imprez przeznaczając na to zebrane fundusze.

POWRÓT

************************PROJEKTY ZREALIZOWANE:

PROJEKT "SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA"

Projekt został zakończony w 2015 roku. Dzięki pozyskanym funduszom SOSW nr 4 w Krakowie zyskało miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jest to sala wyposażona w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem terapii, jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Realizowane jest to dzieki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom czy elementom dotykowym. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność,łagodzą stres i wprawiają w dobry nastrój.
Nasze starania wsparła Firma Sabre Holdings. Przeznaczyliśmy na ten cel również środki pozyskane z 1% oraz kiermaszy i zbiórek.POWRÓT

PROJEKT "SALA DO ZAJĘĆ TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ"


Jesienią 2016 roku został ukończony projekt mający na celu utworzenie sali SI w SOSW nr 4 w Krakowie. Jest to bardzo dobrze wyposażona pracownia, w której dzieci i młodzież poddawane są terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zmysłów, odbioru bodźców z otoczenia i właściwych reakcji na nie.
Życzymy powodzenia w terapii.

Bardzo dziękujemy za wsparcie firmie Sabre Polska Sp. Z o.o.

************************POWRÓT

POZYSKIWANIE FUNDUSZY:

ZBIÓRKI PUBLICZNE

W ciągu każdego roku szkolnego aplikujemy o zezwolenie na organizację zbiórek publicznych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aktualna zbiórka "Terapia marzeń"(2017/4429/OR) ma na celu pozyskanie środków na różnorakie terapie, którym poddawane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną z SOSW nr 4 w Krakowie. Przez okres kilku miesięcy organizujemy kwesty w kościołach, w środkach transportu publicznego, wystawiamy puszki w zaprzyjaźnionych sklepach. Po zakończeniu terminu zbiórki spisujemy protokół z jej przeprowadzenia a także z rozdysponowania pozyskanych środków. Nasze rozliczenia są dostępne tutaj po wybraniu naszej organizacji.

Dochód z ostatniej zbiórki pod hasłem: „Morska przygoda” został przeznaczony na wyjazd śródroczny uczniów SOSW nr 4 w Krakowie nad morze.

1%

Dzięki możliwości pozyskiwania 1% z podatku udało sie nam wesprzeć wyjazdy i liczne terapie dla dzieci i młodzieży SOSW nr 4 w Krakowie.
Jeśli chcesz przekazać nam swój 1% to w formularzu PIT wpisz nasz numer KRS 0000339426.
Dziękujemy.

POWRÓT

KIERMASZE

Dwa razy w roku organizujemy kiermasze świąteczne - bożonarodzeniowy i wielkanocny. Nauczyciele, terapeuci, uczniowie oraz rodzice własnoręcznie wykonują oryginalne ozdoby i dekoracje stosując różne techniki m.in. decoupage, haftowanie, filcowanie. Nasze stoiska można spotkać w Galerii M1 w Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Krakowie.

ZAKRĘTKI

Od wielu lat organizujemy zbiórkę zakrętek, pomagają nam w tym zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły, uczelnie oraz lokale gastronomiczne. Uczniowie SOSW nr 4 w Krakowie w ramach zajęć przysposabiania do pracy segregują zakrętki według kolorów i pakują do pojemników. Fundusze pozyskane ze sprzedaży zakrętek są przeznaczane na dofinansowanie zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego dla uczniów SOSW nr 4 w Krakowie.
Jeśli chcesz się dołączyć do naszej akcji "Zakręć się na pomaganie" przynieś zakrętki do SOSW nr 4 w Krakowie ul. Wietora 7.
Dziękujemy :)

DAROWIZNY

Wszelkie darowizny przyjmujemy w formie przelewów na konto bankowe.
Dane do przelewów: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie
31-067 Kraków, ul. Wietora 7
NR KONTA: Bank BPH: 31 1060 0076 0000 3200 0140 6356
z dopiskiem "na cele statutowe" lub wymienić konkretny cel np. hipoterapia, wyjazdy, internat, terapia, filia

POWRÓT************************SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Bilans za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja uzupełniająca do Bilansu 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Informacja uzupełniająca do Bilansu 2017

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016          Bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016          Informacja ogólna

Informacja uzupełniająca do Bilansu 2016

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015          Bilans za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015          Informacja ogólna

Informacja uzupełniająca do Bilansu 2015

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014          Bilans za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014          Informacja ogólna       Informacja uzupełniająca do Bilansu 2014

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013          Bilans za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013          Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK:


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012          Bilans za rok 2012

Rachunek wyników za rok 2012          Informacja dodatkowa

POWRÓT