Władze
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką"
przy SOSW nr 4 w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia:

Kinga Grochal
Prezes

Barbara Zawłodzka
Wiceprezes

Joanna Hanusz
Sekretarz

Małgorzata Patyna
Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Anna Napora
Przewodniczący

Ewa Kapałka
Z-ca Przewodniczącego

Edyta Mazurkiewicz
Sekretarz