Menu Zamknij

Projekt Pegaz

Stowarzyszenie od kilku lat realizuje projekt “PEGAZ”, w ramach którego organizowane są seanse hipoterapii dla niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie. Hipoterapię do 2013 roku finansowała Fundacja BRE Banku. Przeznaczaliśmy również na ten cel fundusze ze zbiórek publicznych a także środki z 1%. Teraz jesteśmy na etapie poszukiwania nowych sponsorów.
Hipoterapia jest jedną z metod terapii, które wspierają rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trudności w komunikacji, słabe rozumienie otaczającego świata, zbyt duże oczekiwania i wymagania, którym nie potrafią sprostać oraz dodatkowe dysfunkcje sprawiają, że osoby niepełnosprawne przeżywają wiele porażek, co wiąże się z nagromadzeniem negatywnych emocji i nieumiejętnością radzenia sobie z nimi. Zajęcia z hipoterapii doskonale wpływają na wyciszenie się, nawiązanie pozytywnnych relacji z instruktorami i zwierzętami oraz umożliwiają przeżywanie sukcesu, radości i satysfakcji. Kontakt z końmi dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, znikają bariery, które w codziennym życiu są nie do pokonania. Nasi podopieczni bardzo lubią zajęcia w towarzystwie swych nowych przyjaciół – koni.

Projekt “Terapia w podróży”

Stowarzyszenie od wielu lat wspiera SOSW nr 4 w Krakowie dofinansowując zielone szkoły i wycieczki w ramach projektu “Terapia w podróży”. W maju 2017 roku nasi podopieczni spędzili kilkanaście dni nad Morzem Bałtyckim. Zwiedzili nadmorskie kurorty, zdobyli nowe doświadczenia. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek na plaży i budowanie zamków z piasku. 
Wyjazd na zieloną szkołę to dla niektórych naszych uczniów jedyna szansa na wypoczynek poza domem. A jak wszem wiadomo podróże kształcą. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wycieczek mogą lepiej poznać i zrozumieć rzeczywisty świat. Muszą dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, poczuć zapach i doświadczyć wrażeń. Im nie wystarczy wykład na temat budowy statku, choćby nie wiem jak interesujacy. Rejs statkiem pomoże im zrozumieć czym jest statek i do czego służy. Wtedy będą wiedzieć naprawdę.
Dzięki darowiznom od sponsorów a także zbiórkom publicznym i środkom pozyskanym z 1% możemy wspierać plany wyjazdowe uczniów SOSW nr 4 w Krakowie.

Projekt “Jestem rozumiany”

Projekt “Jestem rozumiany” to przedsięwzięcie mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowisk do komunikacji alternatywnej w SOSW nr 4. Dzięki realizacji tego projektu dzieci niepełnosprawne intelektualnie, które mają zaburzoną lub niewykształconą mowę mogą porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych komunikatorów i albumów. Dzięki programowi komputerowemu nauczyciele mogą tworzyć pcs-y (czyli uproszczone obrazki) pomagające w porozumiewaniu się. Niektóre dzieci mogą, być może po raz pierwszy w życiu, poinformować otoczenie o swoich potrzebach lub po prostu nawiązać kontakt z kolegami z klasy.
Sponsorami projektu byli: Fundacja BRE Banku, Firma Sabre Holdings a także Deutsche Bank.

Projekt “Wyrażam siebie przez sztukę”

W ramach projektu “„Świat w kolorach tęczy” ” Stowarzyszenie dzięki Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona zakupiło materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji arteterapii. Arteterapia jest formą psychoterapii. Poprzez działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć. Arteterapia to doskonała metoda do poznania świata dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które często nie potrafi komunikować się z otoczeniem.

Projekt “Pomaluj mój świat”

W 2013 roku ruszyła akcja „Pomaluj mój świat” mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju i zaspokojenia najważniejszych potrzeb wychowanków przebywających w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 w Krakowie. Nasze działania ukierunkowujemy na przeobrażenie sal internatowych w przyjazne i bezpieczne miejsce dla podopiecznych Ośrodka. Planujemy wyposażyć pomieszczenia w funkcjonalne, pełne kolorów i spełniające oczekiwania oraz potrzeby osób niepełnosprawnych przedmioty użytku codziennego, środki dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne a także sprzęt multimedialny, który pozwoli na wielostronny rozwój dzieci i młodzieży. 
Nasze działania wsparł Polish Club General W. Sikorski Western Australia Inc. Dzięki przekazanym funduszom zakupiliśmy komplet kołder i poduszek, aby wychowankom internatu spało się przyjemniej. 
Dyrekcja SOSW nr 4 przeprowadziła remont sal sypialnych, wymalowano ściany i zmieniono podłogi, zakupiono łóżka oraz regał łazienkowy. Stowarzyszenie dzięki kwestom, kiermaszom i funduszom z 1% sfinansowało zakup konsoli Xbox360 wraz z grami, zabawek, dywanu,narzut na łóżka, krzesła prysznicowego oraz naklejek ściennych, które pięknie przyozdobiły pomieszczenia.

Projekt “Doposażenie sal i pracowni”

Stowarzyszenie wyposaża pracownie Ośrodka w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek oraz wiele innych przedmiotów potrzebnych w czasie zajęć. Przeznaczamy na to środki z darowizn, zbiórek publicznych i 1%.

Projekt “Imprezy w ośrodku”

W SOSW nr 4 impreza goni imprezę. To “Baśniowa Europa”,a to “Wesołe Dni Szkoły”, potem Impreza dla Przedszkolaków, spotkania plastyczne “Święto Ziemi”, występy grup teatralnych: “ITAKA i owaka”oraz “Przyjaciele”, koncert zespołu “I oto chodzi”, Impreza Plenerowa z Biciem Rekordu, spotkania wigilijne…Wszystkich nie sposób wymienić. Stowarzyszenie wspiera organizację imprez przeznaczając na to zebrane fundusze.