Menu Zamknij

Dzień dobrych uczynków

Ten dzień nie jest obcy nikomu z nas. Dziękujemy za Wasze otwarte serca, ręce gotowe do pracy i usta wspierające dobrym słowem Naszych Podopiecznych.

Dziękujemy Bohaterom !

Czas epidemii jest dla Nas wszystkich szczególnie trudny. Łączymy się całym sercem z osobami, które pracują dla nas, nie zawsze w bezpiecznych warunkach. Dziękujemy Wam za Waszą pracę! Jesteście Naszymi Bohaterami!

Wyjątkowe Święto – 21.03

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa to dla nas szczególne święto. Święto osób bardzo nam bliskich, dzieci i młodzieży, które wprowadzają piękno w nasze codzienne życie i przypominają nam o najważniejszych wartościach!

Jubileuszowe bony

Z okazji 10 -lecia istnienia Stowarzyszenia świętują wszyscy! Do każdej Grupy Rewalidacyjno-Wychowawczej, do wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3, a także do grup internatowych trafiły bony o wartości 100zł na wykorzystanie zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów. Pomysły, które zostały zrealizowane to między innymi wyjścia do teatrów, trening umiejętności społecznych podczas zakupów, zakup instrumentów, przyborów plastycznych, pomocy dydaktycznych m.in logopedycznych.

Wyruszamy w krainę muzykoterapii

Stowarzyszenie zakupiło zestaw instrumentów etnicznych. Zajęcia muzyczne prowadzone w SOSW nr 4 zyskają na atrakcyjności. Podczas lekcji będziemy poznawać sposób  wykonania nowych instrumentów oraz sposób gry na nich, a niespotykane dźwięki wyzwolą  ciekawość i aktywność naszych uczniów. Poszerzymy także wiedzę na temat różnych kultur.

Czekamy na pierwsze muzyczno- ruchowe podróże!

Zdobywamy nowe możliwości!

Nowy rok przyniósł ze sobą nowe pomysły na rozwijanie umiejętności Uczniów SOSW nr 4 w Krakowie. Do sali gospodarstwa domowego został zakupiony nowy sprzęt – Monsieur Cuisine oraz Ekspres do kawy. Dzięki tym urządzeniom uczniowie rozwijają swoje umiejętności kulinarne oraz baristyczne, a nauka w naszej szkole nabiera nowych smaków.

Zamień 1% na uśmiech dziecka

Zakup sprzętu, pomocy i wyjazdy terapeutyczne możliwe są między innymi z pieniędzy pochodzących z 1%. Dzięki temu nasi podopieczni mogą pełniej uczestniczyć w życiu oraz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Gorąco zachęcamy do zamieniania 1% na radość dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Wspólnie możemy zmieniać ich świat!